Texto legal email

CONFIDENCIALITAT. El contingut d’aquesta comunicació, així com el de tota la documentació annexa, és confidencial i va dirigit únicament al destinatari del mateix. En el cas que vostè no fos el destinatari, li sol·licitem que ens ho indiqui i no comuniqui el seu contingut a tercers, procedint a la seva destrucció.
LOPD. Les seves dades personals contingudes en aquesta comunicació han estat recollides dels contactes mantinguts per Vostè. amb SferaCloud, i han estat incorporades a un fitxer de la nostra titularitat, la finalitat del qual és la gestió de la relació contractual. Li informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a C/ Isaac Albéniz, 48 de Malgrat de mar – 08380 – Barcelona o a soporte@masmania.net

CONFIDENCIALIDAD. El contenido de esta comunicación, así como el de toda la documentación anexa, es confidencial y va dirigido únicamente al destinatario del mismo. En el supuesto de que usted no fuera el destinatario, le solicitamos que nos lo indique y no comunique su contenido a terceros, procediendo a su destrucción.
LOPD. Sus datos personales contenidos en esta comunicación han sido recogidos de los contactos mantenidos por Vd. con SferaCloud y han sido incorporados a un fichero de nuestra titularidad cuya finalidad es la gestión de la relación contractual. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/ Isaac Albéniz, 48 de Malgrat de mar – 08380 – Barcelona o a soporte@masmania.net

Lo siento, No puedes copiar el contenido de esta página.

Pin It on Pinterest

Share This